Επιστροφές

returns
Δεχόμαστε ευχάριστα επιστροφές, ανταλλαγές και ακυρώσεις
Επικοινωνήστε μαζί μου εντός: 14 ημερών από την παράδοση
Επιστροφή αντικειμένων εντός: 30 ημερών από την παράδοση
Αίτημα ακύρωσης εντός: 3 ημέρες από την αγορά
Τα ακόλουθα στοιχεία δεν μπορούν να επιστραφούν ή να ανταλλαγούν

Λόγω της φύσης των αντικειμένων αυτών, εκτός εάν φθάνουν κατεστραμμένα ή ελαττωματικά, δεν μπορώ να δεχτώ επιστροφές για:
  • Προσαρμοσμένες ή εξατομικευμένες παραγγελίες
Όροι επιστροφής
Οι αγοραστές είναι υπεύθυνοι για τα έξοδα αποστολής επιστροφής. Εάν το στοιχείο δεν επιστραφεί στην αρχική του κατάσταση, ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για τυχόν απώλεια αξίας.

Ερωτήσεις σχετικά με την παραγγελία σας;
Παρακαλούμε, εάν έχετε προβλήματα με την παραγγελία σας.